Všem čtenářům vinšuju, aby se měli rádi s bližními a v klidu rozjímali u stromečku.